Activitate

Această activitate reprezintă “core business”-ul al Ecogest.
Mii de kilometri de asfalt parcurşi în fiecare zi şi monitoraţi printr-un sistem de geolocalizare în legtură permanentă cu sediul, care permite verificarea în timp real a avansării lucrărilor prin monitorarea utilizării fiecărei maşini operatoare în parte, a consumurilor şi a eficienţei fiecărui mijloc.

O reţea de transport ce acţionează doar în orele nocturne, care permite ca în maxim 10 ore de la solicitare să se ajungă la fiecare şantier pentru a se permite deplasarea maşinilor operatoare prin utilizarea platformelor de transport joase, cu o lungime de peste 13 metri.

Maşini operatorare autopropulsate, de la cele telecomandate, la braţe cu adâncimea de tăiere de până la 18 metri, tocătoare demontabile, maşini de tăiat iarba dotate cu aspirare contextuală şi echipamente de altă natură şi capacitate tehnică permit manipularea anuală a peste 100.000.000 metri pătraţi de iarbă.

Pe lângă întreţinerea spaţiului verde, acţionăm în regim de global service pentru administrarea problemelor legate de întreţinerea lucrărilor hidrotehnice a platformei stradale, întreţinerea canalelor de drenare, a ţiglelor de scurgere, a şanţurilor de scurgere şi lucrări legate de acestea, precum şi restaurarea parapetelor de siguranţă, a parapetelor separatoare new jersey, curăţarea semnalizării verticale şi orizontale, dezinfectarea ghenelor şi a urnelor de gunoi, realizarea instalaţiilor de irigare automate şi serviciul de curăţare a străzilor cu echipament corespunzător şi certificat.

Centralitatea gestionării operaţionale, cu prezenţa logistică a sediilor periferice dotate cu depozite, magazii mărfuri şi ateliere mobile, completează o panoramă organizativă care acoperă peste 3.000 km de reţea stradală şi de autostrăzi în Italia pe 11 regiuni cu sedii în străinătare în România, Polonia şi Turcia.

Segmentele de intervenţie în sectorul serviciilor de întreţinere:

• executarea cosirii ierbii manuală şi mecanizată
• tăierea ramurilor şi a copacilor
• întreţinerea, repararea şi înlocuirea instalaţiilor de irigare
• serviciu de deratizare a ghenelor şi urnelor de gunoi
• strângerea gunoaielor de pe străzi şi transportul la depozitele de colectare
• întreţinerea şi repararea de parapete de siguranţă şi parapete separatoare new jersey
• întreţinerea elementelor din ciment armat pentru aducerea în regim hidraulic a platformei stradale
• întreţinerea de mici fabricate din ciment armat
• întreţinerea, repararea şi înlocuirea plaselor de îngrădire şi contra căderilor de pietre
• întreţinerea, repararea şi înlocuirea barierelor contra zgomotului
• serviciu de urgenţă