Activitate

Alunecările de teren şi reglările hidraulice sunt argumente foarte delicate care au nevoie de o mare atenţie în faza de proiectare, prin implicarea diferitelor figuri profesionale care, într-o manieră multidisciplinară, să abordeze şi analizeze fiecare caz în parte.

Disciplină difuzată şi utlizată pe scară largă, cu cele mai înalte tehnici, încă de la sfârşitul anilor ’80, mai ales în Germania şi Austria, găseşte o mare folosire pentru rezolvarea problemelor legate de alunecările de teren şi planificarea şi gestionarea corectă a acelor zone supuse unor fenomene repetate de eroziune sau de alunecare superficială şi structurală.

Segmentele de intervenţie în sectorul lucrărilor de inginerie a solului:

• realizarea de palisade, snopuri de ramuri şi răchită cu materiale vii cum ar fi lemn, butaşi de specii de arbuşti şi arboricole
• realizarea de saltele riverane Reno şi gabioane din piatră combinate cu geomaturi chiar şi tridimensionali contra eroziunii
• curăţarea şi remodelarea şanţurilor, cursurilor de apă şi lucrări de llimitare şi control a fenomenelor erozive cu aplicarea de geosintetice combinate cu pânze de iută anti eroziune
• hidroînsămânţări mecanice cu presiune prin tehnici simple şi complexe
• intervenţii de plantare cu specii cu rădăcină nudă şi o puternică înrădăcinare pe taluzuri, şanţuri şi terasamente
• trasee turistice şi creări de fâşii antiincendiu la munte