Activitate

În acest segment de sector întreprinderea a început să investească în resurse umane şi tehnice cu obiectivul de a sprijini antreprenorii în realizarea acelor lucrări de construcţie a drumurilor mai puţin importante faţă de lucrarea infrastructurală insăşi, dar care în acelaşi timp sunt tipologii de lucrări funcţionale şi complementare lucrării insăşi.

Actualul parc de maşini al întreprinderii permite să înfrunte lucrările de demolare a fabricatelor mici şi mijlocii din ciment armat, realizarea de canalizări rutiere, drenaje orizontale şi bazine de acumulare ape, realizarea de plase de îngrădire, trotuare, borduri şi paturi de flori, manipularea parapetelor new jersey, realizarea de borduri de fundaţie şi suport, precum şi instalarea de bariere fonoabsorbante, realizarea de canalizări hidraulice din prefabricate de ciment armat.

Întreprinderea dispune de un parc de maşini propriu pentru a aborda lucrările aici indicate ca titlu exemplificativ, precum şi instrumentarul topografic necesar pentru executarea corectă a anumitor lucrări, mai ales pentru acelea ce privesc sistematizarea şi canalizările hidraulice de suprafaţă.

Segmantele de intervenţie în sectorul lucrărilor de construcţie a drumurilor:

• instalarea parapetelor de siguranţă şi a parapetelor separatoare new jersey
• realizarea canalizărilor rutiere
• realizarea de drenaje orizontale
• realizarea de mici fabricate din ciment armat
• realizarea de plase de îngrădire şi contra căderilor de pietre
• instalarea indicatoarelor rutiere verticale
• instalarea de bariere contra zgomot